top of page

⭐️N Y E R E M É N Y J Á T É K ⭐️

Egy szuper nyereményjátékot ajánlunk kedves követőink figyelmébe! A három lépéses ZO bőrelőkészítés (lemosó, radír, faggyúkontroll) mellett ajándékba adjuk a ZO Brightalive hidratáló krémet, mely egy retinolmentes bőrszín egyenletesítő és pigment korrekciós krém, továbbá egy Colorescience 50 faktoros, 100%-ban ásványi testre való fényvédőkrémet. 

A nyeremény tartalma:

⭐️Ingyenes Canfield Reveal bőrdiagnosztika és konzultáció

⭐️ZO Skin Health Gentle Cleanser

⭐️ZO Skin Health Dual Action Scrub

⭐️ZO Skin Health Complexion Renewal Pads

⭐️ZO Skin Health Brightalive 

⭐️Colorescience Body Shield SPF50 (választható árnyalat: bronze vagy szintelen)

Nyereményjátékunkban való részvétel szabályai:

🔹Lájkolja ezt a posztot!

🔹Kövesse Instagram és/vagy Facebook oldunkat! 

🔹Jelölje be kommentben 3 barátnőjét, barátját vagy ismerősét

akinek szívesen szánná ajándékba a ZO Skin Health és Colorescience termékeit.

🔹Ossza meg IG Storyban ezt a nyeremenyjáték posztot vagy Facebookon a saját oldalán nyilvánosan.

Az, aki bármelyik pontot kifelejtené érvénytelen játékossá válik.

• Sorsolás 2021. 09. 05-én este. Eredményhirdetés a nyereményjáték szövegében és story-ban is.

• A nyereményjáték nem az Instagram/Facebook által támogatott és nem az IG/FB által szervezett nyereményjáték. A résztvevők ezzel elfogadják az Instagram/Facebook használati szabályzatát. 

Szabályzat: https://www.vanitymiskolc.hu/nyeremenyjatek

Sok szerencsét kívánunk! 🤞🏼✨🍀

NYEREMÉNYJÁTÉK.jpg

Játékszabályzat

 

1. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték (a továbbiakban: játék) szervezője a PLEXPERT NRG Kft. (székhelye: 3800 Szikszó, Bethlen Gábor u. 2. sz., Tel.: +36 70 515 4000, email: vanitymiskolc@gmail.com, www.vanitymiskolc.hu). Társaságunk az elégedett ügyfeleink és a kínálatunkkal elégedett jövőbeni partnerek számára rendez nyereményjátékot.

A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy támogatja az Instagram és a Facebook, csak a játék platformját biztosítja. Bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz a nyereményjáték szervezőjéhez érkezik be és nem az Instagramhoz/Facebookhoz!

2. A játék menete, a játékban történő részvétel feltételei

A játék lebonyolítása 2021.08.25. - 2021. 09.05. között az alábbiak szerint történik.

Részvételi feltételek:

A Vanity Miskolc Facebook oldalán (https://www.facebook.com/vanitymiskolc/): a játékban az vesz részt, aki a nyereményjátékra vonatkozó bejegyzést like-olja, azt a saját adatlapján nyilvánosan megosztja, továbbá a nyereményjátékra vonatkozó bejegyzéshez kommentel, amelyben két barátját megjelöli.

A Vanity Miskolc Instagram oldalán (https://instagram.com/vanitymiskolc): a játékban az vesz részt, aki a nyereményjátékra vonatkozó bejegyzést like-olja, azt a saját story-jában megosztja, továbbá a nyereményjátékra vonatkozó bejegyzéshez kommentel, amelyben két barátját megjelöli.

 

A hibásan megadott adatokért a szervező nem vállal felelősséget. A szervező kéri a játékosokat, hogy a biztonságos felhasználás érdekében regisztrációs adataikat ne adják ki másoknak. A látható like-okok, megosztások és kommentek alapján a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján dönti el szervező a nyertes személyét. A játékból kizárásra kerülnek a Szervező alkalmazottai és hozzátartozói, továbbá a játék szervezésében és lebonyolításában résztvevő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek munkatársai és ezek a Ptk. 8:1 paragrafus (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Amennyiben a szervező vagy a megbízottja tudomására jut, hogy e kizárás ellenére valamely előbb felsorolt személy mégis részt vett a játékban, a szervező vagy megbízottja, e személyt a játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott ajándékot, illetve annak ellenértékét visszakövetelheti.

3. A játék időtartama

A játék időtartama 2021.08.25. - 2021. 09.05.

A játékidő letelte után a játék lezárul.

4. Nyeremény(-ek) / Ajándékok

A szervező a játék során az alábbi ZO Skin Health és Colorescience termékeket sorsolja ki:

  •  ZO Skin Health Gentle Cleanser 60ml

  •  ZO Skin Health Dual Action Scrub 58g

  • ZO Skin Health Complexion Renewal Pads 30db

  • ZO Skin Health Brightalive 30ml

  • Colorescince Sunforgettable Total Protection Body Shield 120ml (Színtelen vagy Bronze színben választható)

  • Ingyenes Canfield Reveal bőrdiagnosztika és konzultáció

Sorsolás: az összes játékos figyelembevételével történik.

Nyertesek közzététele: a gépi sorsolás időpontját követő 1 órán belül.

Az ajándékok készpénzre nem válthatóak, át nem ruházhatóak. A szervező az ajándékról értesítőt küld a játékos számára a Facebook vagy az Instagram alkalmazáson keresztül, illetve az ajándéktárgyakat automatikusan 30 napon belül postázza e-mailben történő egyeztetés alapján. A játékos, amennyiben helytelen e-mail címet vagy postacímet adott meg, a szervezőt nem terheli felelősség. Előre nem látható események bekövetkeztekor a szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljon fel a nyertesnek, azonos értékben.

A játék lezárása az alábbi időpontban történik:

2021.09.05 12:00 óra, ezt követően történik meg a végső eredményének megjelenítése https://www.vanitymiskolc.hu/nyeremenyjatek oldalon, valamint az Instagram és Facebook oldalon a gépi sorsolás időpontját követő 1 órán belül. Amennyiben a nyertes valamilyen oknál fogva, (a nyertes hibájából) nem reagál a megkeresésre 3 napon belül, illetve nem felel meg a nyerés feltételeinek, a szervezőnek jogában áll egyszer újra sorsolni egy második nyertest.

5. A nyeremény átadásának/átvételének feltételei

Az ajándék sorsolás közzététele a www.vanitymiskolc.hu oldalon, a Facebook és Instagram oldalon történik. A nyertessel a weboldalon történő közzététel után a szervező 3 napon belül felveszi a kapcsolatot, a játékos Facebookon, illetve Instagramon található elérhetősége egyikén. A nyertes játékos köteles együttműködni a szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a játékszabályzatban meghatározott időpontig megvalósulhasson. A szervező vállalja, hogy az ajándéktárgyakat a sorsolástól számított 30 napon belül postázza a megadott postacímre.

A nyertes köteles a szervezőt a tájékoztatás napjától számított 3 napon belül írásban értesíteni, visszajelzést adni, megadni postázási címét. Ha ezen együttműködési kötelezettségnek a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a szervező terhére nem felróható. A szervező nem vállal felelősséget a játékos által a regisztráció során tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

6. A szervező jogai

Amennyiben a játék során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot szüneteltesse, vagy törölje. A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a játékossal szemben, aki

a) az ajándéksorsolás internet oldalának feltörésével, vagy egyéb nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni

b) visszaél más játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a szervező teljesíti. A szervező azajándéksorsolásban való részvétel lehetőségét a hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

 

7. Általános rendelkezések

A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.

A szervező a játékosok által tudomására hozott adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és kezeli. A szervező a játékos adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve a bejelentett adatfeldolgozót. A játékosok a játékban való részvétellel egyben hozzájárulnak adataiknak a jelen Játékszabályzathoz tartozó adatkezelési hozzájárulásban rögzített módon történő kezeléséhez. A játékosok az adatkezeléssel, illetve annak megszüntetésével kapcsolatosan bármilyen kérdéssel a szervezőhöz fordulhatnak az alábbi címeken:

Vanity Esztétikai központ, 3525 Miskolc, Széchenyi István u. 97/4. sz. Tel.: +36705154000

8. Egyéb

Az ajándéksorsolás hivatalos weboldalának címe: www.vanitymiskolc.hu A szervező nem oszt szét a jelen játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. Bármilyen vitás kérdésben a szervező döntése az irányadó. A szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

9. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás. 

A Szervező a Nyertes Játékos Instagram felhasználónevét, illetve annak Nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a Szervező Instagram oldalán. 

A Szervező és a Lebonyolító, mint adatkezelők, adatfeldolgozók az adatkezelési műveleteket úgy tervezik meg és hajtják végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét. 

Az adatkezelők gondoskodnak az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infótörvény, a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

Az adatkezelők adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelők az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza.

Az adatkezelő lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Kérelmezhet az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a nem hozzájárulás alapján kezelt adatok kivételével – törlését vagy zárolását.

Ön az említett jogait a vanitymiskolc@gmail.com e-mail címen előterjesztett kérelmében érvényesítheti.

Az Ön személyes adatait lebonyolító oldaláról az alábbi munkaköröket betöltő személyek kezelhetik: tulajdonos, webshop adminisztrátor

Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel.

Kérelmére bármelyik adatkezelő tájékoztatást ad az Ön általa illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A tájékoztatást az adatkezelő csak a vonatkozó adatkezelési, adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A megadott személyes adatok kezelője a Szervező. A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a nyeremények átvételét követően haladéktalanul megsemmisíti.

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat, melynek elérhetőségei a következők:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

A Játékos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre a Játékost tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az Instagram oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

bottom of page